All Dapps/以太地下城

以太地下城GameWebsite
以太地下城,通过升级英雄和打造装备,去挑战游戏世界中的地下城,有三种方式可以获得ETH:挑战地下城、训练英雄并出售、成为地下城主。地下城挑战者通过挑战地下城并获胜可以获取奖励。英雄有三种方式变强:训练、打造装备、转职为超级英雄。
  • Balance(ETH)1.14
  • 24h Active Users0
  • 24h Tx Amount(ETH)0
  • 24h Tx Counts0
  • 7 days transaction amount(ETH)0
  • 7 days transaction counts0
Recommend